LUU SOSU - MEDLEMMER

Arbejdsmarkedsrepræsentanter:
Hanne Christensen, Horsens Kommune

Dorte Jørgensen, Kolding Kommune

Birgitte Rud, Fredericia Kommune (formand)

Lotte Aarø, Hedensted Kommune

Marianne Jakobsen, Vejle Kommune

Helle Brinch Nielsen, Vejle Kommune (repræsentant fra strategisk chefforum)

Susanne Foldager, Psykiatrien, Region Syddanmark

Sidse Petersen, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark

Arbejdstagerrepræsentanter:
Kirsten Fejrskov, FOA Vejle

Winnie Winther Berdin, FOA Horsens

Lise Lotte Svane Pedersen, FOA Horsens

Gitta Kørchen, FOA Kolding

Lars Hemrich, FOA Kolding (næstformand)

Jens Erik Spedtsberg, FOA Lillebælt

Lone Rasmussen, FOA Lillebælt

Øvrige medlemmer:
Repræsentant for skoleledelsen: Anne Bak Larsen, uddannelseschef

Repræsentant for underviserne: Lisbet Sørensen 

Repræsentant for eleverne: Line Damholt Jørgensen

Følgende personer deltager også i møderne:
Efter- og videreuddannelsesleder: Pia Ranck

Sekretær for udvalget: Vicky Enemark Asmussen