LUU SOSU - MEDLEMMER

Arbejdsmarkedsrepræsentanter:


Hanne Christensen, Horsens Kommune

Dorte Jørgensen, Kolding Kommune

Senada Dzafic, Fredericia Kommune

Lotte Aarø, Hedensted Kommune

Marianne Jakobsen, Vejle Kommune (formand)

Helle Brinch Nielsen, Vejle Kommune (repræsentant fra strategisk chefforum)

Susanne Foldager, Psykiatrien, Region Syddanmark

Vacant, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark

Arbejdstagerrepræsentanter:


Simone Rasmussen, FOA Vejle

Rikke Cnota, FOA Horsens

Lise Lotte Svane Pedersen, FOA Horsens

Gitta Kørchen, FOA Kolding

Lone Rasmussen, FOA Lillebælt

Dorde Andreasen, FOA Lillebælt


Øvrige medlemmer:


Repræsentant for skoleledelsen: Anne Bak Larsen, uddannelseschef

Repræsentant for underviserne: Lisbet Sørensen, uddannelsesvejleder

Repræsentanter for eleverne: Line Damholt Jørgensen og Laura Friis


Følgende personer fra skolen deltager også i møderne:


Efter- og videreuddannelsesleder: Anette Juncker Hansen

Sekretær for udvalget: Pernille Wulff-Johansen