PAU - TALENTSPOR

HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS?
KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

Så er talentsporet på den pædagogiske assistentuddannelse måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du fire af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
Sundhed i den pædagogiske praksis
Bevægelse og idræt
Natur og udeliv
Digital kultur

De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:
- At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
- At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
- At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
- At vurdere og begrunde din handlinger.
- At kommunikere din faglighed.

Hvordan vælger jeg talentsporet?
Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse.