PRAKTIK SAMARBEJDE SKOLEHJEM

Social- og Sundhedsskolen samarbejder med Syddansk Erhvervsskoles skolehjem i Vejle. Det er derfor muligt for elever på SOSU-skolen at bo på skolehjem på GF1, GF2 eller i skoleperioderne på hovedforløbene.  Reglerne for optagelse på skolehjem er de samme for grund- og hovedforløbselever:

 • • Elevens bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra uddannelsesstedet.
 • • En elev der ikke opfylder kravet om transporttid, men er frafaldstruet på grund af faglige eller personlige problemer, kan på baggrund af skolens vurdering optages på skolehjem, hvis det er væsentligt i forhold til elevens gennemførelse.

 • SOSU-skolen træffer afgørelse om, hvorvidt en elev er kvalificeret til at bo på skolehjem.


  Særlige regler for elever på skolehjem i hovedforløbene

  Når en hovedforløbselev er godkendt til at bo på skolehjem og har fået en plads, skal både eleven og elevens ansættende myndighed udfylde en tilmeldingsblanket.

  Den ansættende myndighed betaler for elevens ophold på skolehjemmet, men modtager refusion for kost og logi via AUB (ca. 500 kr. pr. uge). Der gives ikke refusion for wifi og tv (30 kr. pr. uge).

  Refusionen fra AUB sker automatisk, når tilmeldingsblanketten er fremsendt til skolehjemmet. Der udbetales refusion efter en afsluttet skoleperiode.

  Tilmeldingsblanket skolehjem Vejle - elever
  Tilmeldingsblanket skolehjem Vejle - ansættende myndighed