Praktiksamarbejde - Bliv praktiksted - BESKRIVELSE AF UDDANNELSESFORLØBET I VIRKSOMHEDEN - UDDANNELSESPLAN

En uddannelsesplan for elevens uddannelsesforløb er en stor hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den skal være med til at sikre, at eleven opnår målene for oplæringsperioden og uddannelsen i sin helhed.

Ligeledes skal en uddannelsesplan være med til at sikre, at eleven får den uddannelse, som eleven har uddannelsesaftale for. Endvidere skal den vise, at oplæringsstedet lever op til de gældende krav i forhold til uddannelsen. Oplæringsvirksomheden anbefales at udarbejde en plan for oplæringen, der kan se ud som eksemplet i dette link: Skabelon til plan for oplæringen