Praktiksamarbejde - Bliv praktiksted - INDGÅELSE AF UDDANNELSESAFTALE, SKOLE- OG PRAKTIKPERIODER

Når I har valgt jeres kommende elev, er næste skridt at indgå en uddannelsesaftale.

Uddannelsesaftaleformular og vejledning findes her.

Det er afgørende for et godt forløb for begge parter (elev og arbejdsgiver), at der er udarbejdet en Uddannelsesplan for elevtiden, og at arbejdsgiver kender sit ansvar i rollen som oplæringsansvarlig.

Det er skolens ansvar at sikre, at elev og virksomhed kender datoer for skoleperioderne. Derfor er det vigtigt, at der er løbende dialog mellem virksomhed og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ved en elevansættelse.