Praktiksamarbejde - Bliv praktiksted - ØKONOMI

Løn
Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal praktikvirksomheden betale løn til eleven under uddannelsen. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om praktikvirksomheden har tiltrådt overenskomsten. Der henvises til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender.

Lønrefusion under elevens skoleophold.

Voksen elevløn

For at komme i betragtning til voksen elevløn skal eleven:

• være fyldt 25 år inden elevkontrakten underskrives
• have mindst 1 års relevant erhvervserfaring med minimum 24t/ugen i gennemsnit inden for de sidste 4 år, før uddannelsens start.