Praktiksamarbejde - Bliv praktiksted - UDDANNELSESAFTALE

Når I og en kommende elev er blevet enige om at indgå en uddannelsesaftale, skal denne underskrives. Den typiske aftaleform mellem virksomhed og elev er en udstationering for hele uddannelsesforløbet.

Der er dog mulighed for at lave kombinationsaftaler hvor fx 2 virksomheder hver især ansætter eleven for minimum en skoleperiode og en praktikperiode.