Praktiksamarbejde - SSH - UDDANNELSESBOG

SSH uddannelsesbog demo august 2020
SSH uddannelsesbog demo januar 2021


Videovejledning til SSH uddannelsesbog januar 2021 - under udarbejdelse


Kompetencekort praktik januar 2021


FAQ vedr. uddannelsesbogen