Skole mod mobning - Klageadgang

Hvis en elev eller forældre (elever under 18 år) oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan man klage.

En klage i forhold til skolens håndtering af mobning indgives skriftligt til skolen på adressen: Social- og Sundhedskolen, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia. 

Se mere om den Nationale klageinstans for mobning her