Skole mod mobning - Forebyggelse af mobning

Ledelse:
• Sikre kendskab til skolens ”ordensregler og retningslinjer” samt ”antimobbestrategi”.
• Sikre gennemførelse af elevtilfredshedsundersøgelse og undersøgelse af undervisningsmiljøet.
• Pligt til handling ved oplevelse af konkrete problemer med mobning.
• Sikre mulighed for relevant uddannelse af medarbejdere i konflikthåndtering.

Medarbejdere:
• Opmærksomhed på klassens og enkelte elevers trivsel, herunder sprog i klassen.
• Ved introduktion til nye hold drøftes god klasserumskultur og samarbejdsaftaler i klassen for blandt
   andet af undgå konflikter og mobning.
• Individuelle kontaktlærersamtaler om trivsel.
• Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som eks. ekskursioner, introforløb og studierejser.
• Inddrage ledelse og uddannelsesvejledere ved mistanke om mobning.

Elever:
• Klassearrangementer er for alle, og alle er meldt ind i digitale klassegrupper.
• Alle siger fra over for drilleri og mobning.
• Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke.
• Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville
  kunne sige ansigt til ansigt.
• Inddrag undervisere, uddannelsesvejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.
• Elevrådet har en vigtig rolle i at skabe et godt læringsmiljø for alle elever.