SSA - TALENTSPOR

HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS?
KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

Så er talentsporet på social- og sundhedsassistentuddannelsen måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du tre af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
Den sammenhængende borger- og patientforløb
Somatisk sygdom og sygepleje
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:
- At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
- At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
- At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
- At vurdere og begrunde din handlinger.
- At kommunikere din faglighed.

Hvordan vælger jeg talentsporet?
Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune eller region. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse.