Praktiksamarbejde - SSA-EUX Talent

Når en elev på SSA EUX indgår en uddannelsesaftale med en kommune eller en region, kan eleven vælge at følge uddannelsen på talentspor. Når eleven vælger talentsporet, vil eleven i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet er tre af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
Den sammenhængende borger- og patientforløb
Somatisk sygdom og sygepleje
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

De øvrige fag er på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at eleven øver og træner:
- At argumentere for sine løsninger på opståede problemer.
- At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
- At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
- At vurdere og begrunde sine handlinger.
- At kommunikere sin faglighed.

Hvordan vælges talentsporet?
Elevens valg af talentspor indskrives i uddannelsesaftalen. Talentsporet kan ikke vælges til senere i uddannelsen, men kan godt vælges fra undervejs i uddannelsen. Det vil fremgå af elevens uddannelsesbevis, at eleven har fulgt talentsporet på sin uddannelse.

Refleksionsspørgsmål til talentspor SSA