Vejledning og støtte - MENTOR

På Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens kan en elev i praktikken få en mentor, hvis eleven har brug for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre praktikken. En mentor kan f.eks. støtte elever med særlige personlige eller sociale udfordringer, der kan have betydning for elevens uddannelse.
Vil du høre mere om skolens mentorordning, kan du kontakte en uddannelsesvejleder.