Ældre fortæller

Undervisningen bliver praksisnær, når pensionister fra Fredericia fortæller elever på Social- og Sundhedsskolen om deres liv.
Henry Fut Efrainsen og Liddy Hansen i gang med at fortælle de tre social- og sundhedshjælperelever Sibel Andersen, Henriette Løvig Jensen og Jannie Buhl Jørgensen (til højre) deres livshistorier.

”Jeg synes, at det er rigtigt stort, at de vil lukke os ind i deres hverdag”.

Ordene kommer fra 30-årige Sibel Andersen, der er i gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Sammen med klassekammeraterne fra teori 1-holdet 1301 F2 Henriette Løvig Jensen og Jannie Buhl Jørgensen, begge 17 år, er hun lige blevet færdig med at interviewe pensionisterne Henry Fut Efrainsen, 86 år, og Liddy Hansen, 72 år, fra Fredericia.

I alt otte pensionister fra fæstningsbyen har sagt ja til at deltage i undervisningen på hjælperuddannelsen. Underviser Hanne K. Madsen fortæller, at samarbejdet er blevet til gennem en kontakt til plejecentret Othello.

”Vi arbejder med et emne, der hedder ”Livshistorier”, og tidligere interviewede eleverne hinanden. Men det fik de ikke så meget ud af, fordi de kendte hinanden på forhånd. Ved at invitere ældre ind, gør vi undervisningen meget mere praksisnær og realistisk for eleverne, hvilket er et krav i den nye bekendtgørelse fra ministeriet. Og der er også et dannelseselement i det, fordi det kræver noget af eleverne at skulle sidde over for en vildfremmed”, forklarer hun.

Livshistorierne bliver brugt til at anskueliggøre over for eleverne, at ældre ikke er en homogen gruppe men er forskellige, og det derfor også er forskellige aktiviteter, der kan være meningsfulde for dem. En viden, der er vigtig at have, når man kommer ud og skal arbejde med ældre på eksempelvis et plejehjem.

Eleverne er begejstrede for de ældres besøg.

”Interviewene giver meget mening, når vi forestiller os, at det er mennesker, som vi skal yde omsorg over for. Det bliver nemmere at hjælpe en person, når man kender vedkommendes livshistorie”, fortæller Sibel, Henriette og Jannie.
Også de ældre synes om idéen.

”Det er spændende. Det er nogle dejlige unge mennesker, vi møder, og de har nogle gode spørgsmål”, beretter Henry Fut Efrainsen og Liddy Hansen.

Fut var, inden han blev pensionist, postbud i 50 år, mens Liddy var forvalterkone på et større landbrug og arbejdede som rengøringsassistent. De er begge i dag involveret i mange aktiviteter, så der er nok at fortælle.Gå tilbage