Banebrydende skoleprojekt nedbryder grænser
Hvert år rejser danske statsborgere over grænsen til Tyskland og arbejder- uden at der er problemer med anderkendelse af deres uddannelser på tværs af grænsen. Men for nogle faggrupper - bl.a. social- og sundhedshjælpere - har det indtil nu ikke kunnet lade sig gøre. Et banebrydende skoleprojekt med forankring på Social-og Sundhedsskolen i Fredericia-Vejle-Horsens har nu sat fokus på udfordringen, og der er opnået en anerkendelse af uddannelsen på tværs af grænserne.


Et lovregulativ i Schleswig-Holstein har indtil for nyligt betydet, at danske social- og sundhedshjælpere ikke har kunnet få arbejde i Tyskland på lige fod med deres tyske kolleger. I Danmark kræver uddannelsen ikke tilsvarende autorisation. Det har givet udfordringer for danske statsborgere, som gerne har villet arbejde i sundhedssektoren på den anden side af grænsen. Skoleprojektet - Competence-to-Go - har sat fokus på udfordringen, og tre års hårdt arbejde har nu resulteret i en anerkendelse af uddannelsen på tværs af grænserne og en løsningsmodel, der også kan benyttes inden for andre fagområder og grænseregioner.


Vibeke Bang, chefkoordinator for Competence-to-Go fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens: ”Competence-to-Go er helt klart et win-win projekt i grænsesamarbejdet mellem Danmark og Schleswig-Holstein. Det har været en lang proces med mange møder på tværs, men vi har opnået et resultat, som er synligt, betydningsfuldt og understøtter den frie bevægelighed inden for det europæiske arbejdsmarked”.

Afsluttende konference i samarbejde med Innovationsfabrikken i Kolding
Resultaterne omkring Competence-to-Go er samlet i en manual, som beskriver en model, der kan sikre en fair og enkel anerkendelsesprocedure på tværs af grænser omkring lovregulerede erhverv. Modellen og projektet præsenteres samlet på en konference i Kolding den 20. november. Konferencen foregår i samarbejde med Innovationsfabrikken i Kolding. Tilmelding hos Vibeke Bang vib@sosufvh.dk


Fakta
Competence-toG Competence-to-Go er forankret på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia-Vejle- Horsens. Projektet er støttet af EU midler via programmet INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N., som hører under den Europæiske Fond for Regional udvikling. Der har igennem projektet været et tæt samarbejde med Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK) og Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS), samt en række andre netværkspartnere, bl.a. Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland, Jobcenter Flensburg, Fredericia og Billund kommuner, regionskontoret samt social- og sundhedsskolerne i Esbjerg og Åbenrå.


Yderligere information: Chefkoordinator Vibeke Bang, tlf.: 40 49 01 23, vib@sosufvh.dk Kommunikationsmedarbejder Pernille Benzon, tlf.: 40 24 22 12, peb@sosufvh.dkGå tilbage