Bliv samtalepartner

Social- og Sundhedsskolen har indledt et samarbejde med Frivillighuset og søger samtalepartnere til tosprogede elever, der gerne vil lære mere dansk.
Astrid Bojesen (Til venstre) og Ulla Mather står klar til at tage imod de frivillige, der melder sig som samtalepartnere.

Har du en time til overs om ugen, og vil du gerne være noget for andre?

Så er det måske noget for dig at blive samtalepartner på Social- og Sundhedsskolens afdeling i Fredericia.

Skolen søger i samarbejde med Frivillighuset, der hører under Frivillignet - en del af Dansk Flygtningehjælp - frivillige danskere, der har tid og lyst til at bruge en time om ugen på at snakke med de tosprogede elever, der gerne vil lære mere dansk.

Mødestedet er som udgangspunkt Social- og Sundhedsskolen, og elev og samtalepartner aftaler selv, hvornår de kan mødes.

Aktiviteterne kan eksempelvis være at gå en tur med en tosproget elev og bare snakke eller læse en bog og diskutere den med eleven.

”Det kan være alle mulige aktiviteter, der gør, at de tosprogede elever får brugt det danske sprog. Mange taler nemlig kun dansk, når de er i skole. Social- og Sundhedsskolen har i forvejen en ordning, hvor de, der har brug for det, kan få tilknyttet en mentor, men det dækker ikke behovet”, fortæller underviser og tosprogskoordinator Astrid Bojesen fra Social- og Sundhedsskolen.

De frivillige kan være unge eller ældre, mænd eller kvinder. De skal blot interessere sig for mennesker og kunne afse tiden.

Ulla Mather, der er formand for Frivilliggruppen Frivillighuset i Fredericia, forklarer, at de frivillige, der melder sig til projektet, automatisk bliver tilknyttet Frivillighuset i Fredericia. Her kommer de til at indgå i et korps af ca. 50 frivillige.

Frivillighuset arrangerer flere sociale aktiviteter for de frivillige som julefrokost og fællesmøder.

De frivillige vil også blive tilbudt kurser og kørselsgodtgørelse, og de vil være dækket af en forsikring ”i arbejdstiden”.

Aftalerne, som bliver indgået med de frivillige, vil være skriftlige, og der vil blive indhentet børneattest.

Har du lyst til at høre mere om initiativet, bliver der holdt et informationsmøde på Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67 i Fredericia, torsdag 7. november kl. 16.

Interesserede kan også henvende sig til Ulla Mather, telefon: 61 60 22 74 eller e-mail: ulla@mather.dkGå tilbage