Brug din stemme

Cekic og Øktem argumenterede for, at det er vigtigt, at man stemmer og, at man selv er aktiv, når det handler om at skaffe sig viden om de lokale kandidater.
Du skal bruge din stemme.

Det var budskabet, da de to medlemmer af Folketinget Özlem Cekic (SF) og Fatma Øktem (V) mandag 21. oktober besøgte Social- og Sundhedsskolens afdeling i Vejle.

De to politikere er i øjeblikket landet rundt for at opfordre borgere med etnisk minoritetsbaggrund til at vælge demokratiet til og ikke fra, når der skal stemmes til kommunal- og regionsrådsvalget 19. november.

På Social- og Sundhedsskolen mødte de to politikere 36 elever med anden etnisk herkomst end dansk. Eleverne er enten i gang med grundforløbet eller en uddannelse til social- og sundhedshjælper. Og Özlem Cekic (SF) og Fatma Øktem ville vide, om de stemte ved sidste kommunalvalg.

Selv om langt de fleste af eleverne havde haft muligheden - kun et par stykker var under 18 år og havde ikke stemmeret på daværende tidspunkt - viste det sig, at kun en enkelt havde stemt.

Cekic og Øktem kunne fortælle, at det er helt i tråd med den landsdækkende tendens. Ved kommunalvalget i 2009 brugte kun 37 procent af indvandrere og 36 procent af efterkommere deres stemmeret. Formålet med Danmarksturen for de to kvinder er da også at vende udviklingen. Og de gik hårdt til eleverne, der blev opfordret til at fortælle, hvorfor de ikke stemte, når de rent faktisk havde muligheden.

Svarene var forskellige. Én elev vidste ikke, at han kunne, en anden mente, at der bliver givet for lidt information om muligheden, når udlændinge kommer til Danmark, en tredje var forvirret og vidste ikke, hvem hun skulle stemme på, en fjerde mente ikke, at der var forskel på blokkene i dansk politik, og en femte interesserede sig bare ikke for politik.

Cekic og Øktem argumenterede for, at det er vigtigt, at man stemmer og, at man selv er aktiv, når det handler om at skaffe sig viden om de lokale kandidater. De henviste blandt andet til DR's hjemmeside, hvor man ved at klikke sig frem til "Kandidat-testen" kan plotte ind, hvor man bor, og ved at svare på 11 spørgsmål få en oversigt over, hvilke kandidater man er mest enig og uenig med.

De opfordrede også eleverne til at gå til nogle af de mange valgarrangementer, der bliver holdt i den kommende tid.

"Der er lande, hvor folk ofrer deres liv for at få demokratiske rettigheder herunder at kunne vælge deres politikere. I Danmark har I den rettighed", sagde de og pegede på, at kommunalpolitik bør optage de unge af anden etnisk herkomst end dansk.

"Hvis vi går en tur ned ad gaden, så kan vi nemt støde på 30 emner, som lokalpolitikerne har indflydelse på. Det kan eksempelvis være, om busserne i Vejle skal være gratis, og hvor busstoppestedet skal være. Og du vil måske have en holdning 100 gange", sagde de.

At de to folketingsmedlemmers argumenter vandt gehør hos en del af eleverne, blev tydeligt, da Cekic og Øktem ved arrangementets afslutning spurgte, hvor mange der ville stemme 19. november. Ca. halvdelen lød svaret, og det lover godt for debatten, når Social- og Sundhedsskolen i Vejle er vært for et valgmøde 15. november, hvor en række lokale kandidater deltager.Gå tilbage