Campus Vejle og Social- og sundhedsskolen indgår nyt EUX-samarbejde i Vejle

Fra august 2018 står Campus Vejle og Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens skulder ved skulder omkring den relativt nye EUX VELFÆRD uddannelse, hvor eleverne kombinerer erhvervsuddannelse med gymnasiale fag og derved får adgang til en række videregående uddannelser.
Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens samler fra august 2018 alle EUX VELFÆRD elever på skolens adresse på Vestre Engvej i Vejle. Her vil eleverne både møde undervisere fra Campus Vejle og Soc-ial- og sundhedsskolens egne undervisere. Kombinationen af det bedste fra de to uddannelsesverdener er med til at styrke både elevernes kompetencer og Vejles image som en visionær og attraktiv uddannelsesby.

Flere muligheder med EUX Velfærd
EUX VELFÆRD er en relativ ny uddannelse for de elever, der gerne vil gøre en ekstra indsats med den teore-tiske del af deres uddannelse uden at glemme praksis. Uddannelsen i Vejle er en kombination af erhvervs-uddannelsen til social- og sundhedsassistent kombineret med en gymnasial eksamen. Det betyder, at elev-erne får et eksamensbevis, der åbner døre for endnu flere fremtidsmuligheder samtidig med, at de kan væl-ge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Uddannelsen er målrettet en ansættelse inden for sundheds- og velfærdsområdet, hvor der er kendt, at fremtiden byder på flere plejekrævende ældre og et stort behov for flere veluddannede ”varme hænder”. Der er således gode muligheder for ansættelse direkte efter endt uddannelse.

Thomas Bøgelund Thomsen, Chef for nye uddannelser, rekruttering og fastholdelse på Social- og sundheds-skolen Fredericia-Vejle-Horsens: ”Selvom vi endnu ikke har set de første EUX VELFÆRD elever færdiggøre deres uddannelse, så er der allerede nu stor tilfredshed med forløbene hos både elever, skoler og sam-arbejdspartnere i praksis. Eleverne får både en erhvervskompetence, som giver dem en direkte adgang til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse samt en studiekompetence, som giver dem mulighed for at læse videre. Det er et attraktiv tilbud, som tiltaler elever, der har mod på at arbejde mere intensivt med teo-retiske fag, og som gerne vil sikre sig en adgang til de videregående uddannelser på samme niveau som en gymnasial uddannelse vil give. Vi forventer at samarbejdet med Campus Vejle vil være med til at kombinere det bedste fra vores to ”verdener”, og sikre, at vi uddanner mange flere fagligt dygtige og motiverede medarbejdere til arbejdet med sundhed, pædagogik og omsorg i samfundet”. 

Per Jensen, uddannelsesleder for EUX Business på Campus Vejle: ”Vi betragter det som en væsentlig styrkelse af uddannelsesbyen Vejle, når en visionær SOSU-skole vælger at samle deres EUX-uddannelser til gavn for byen. Det vil vi selvfølgelig gerne støtte op om. Vi forventer selvfølgelig også, at samarbejdet bliver til gavn for både elever og for Social-og sundhedsskolen, da vi på Campus Vejle dels har stor erfaring med virkelighedsnær undervisning af EUX-elever på erhvervsrettede uddannelser og samtidig er førende, hvad angår IT i undervisningen. Og netop IT er noget af det, der fylder meget i de jobs, de nyuddannede skal ud i efter endt uddannelse”.


Yderligere information om denne pressemeddelelse fås ved henvendelse til:
Thomas Bøgelund Thomsen, Chef for nye uddannelser, rekruttering og fastholdelse,
Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens på tlf. 21 684 476 eller e-mail: tht@sosufvh.dk


Per Jensen, uddannelsesleder på EUX Business på tlf. 72 16 26 16 eller e-mail: pej@campusvejle.dkGå tilbage