Diplom for indsats

Særlig indsats for at øge sundheden blandt elever og medarbejdere er blevet belønnet med diplom fra Green Network.
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har fået diplom for indsatsen for at øge sundheden blandt elever og medarbejdere.

Det er erhvervsnetværket Green Network, der på et møde i Advice House i Vejle torsdag 13. juni 2013 har valgt at belønne indsatsen.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har de seneste seks år arbejdet målrettet med at øge sundheden. Selv om motion ikke er en del af bekendtgørelser og uddannelsesordning for de uddannelser, skolen udbyder, har skolen valgt at sætte motion på skemaet for alle elever.

Emnet sundhed er desuden blevet implementeret i alle fagområder. Der er blevet udarbejdet en sundhedspolitik, og senest er der blevet lavet en sundhedsredegørelse, der har fokus på kost, rygning, alkohol og motion.

Sundhedsredegørelsen bygger på fokusgruppeinterview med medarbejdere på skolens tre afdelinger. Medarbejderne har også skullet svare på elektroniske spørgeskemaer, der har rettet sig mod det selvvurderede helbred og den daglige sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Endelig har medarbejderne kunnet komme med idéer til sundhedstiltag. Idéerne har ført til, at der i løbet af 2013 blandt andet forventes arrangeret ugentlig spinning- og zumba-undervisning for medarbejderne. Der vil også blive sat Wii konsoller og bordfodbold op, som nogle af de tiltag, elever og medarbejdere kan benytte i pauserne. Det er ligeledes meningen, at der skal holdes kostforedrag, ligesom der bliver arbejdet på at implementere sundhedssamtaler for eleverne.

Det er redegørelsen og handlingsplanen for den fremadrettede sundhedsindsats på skolen, som Green Network har fundet så fin og gennemarbejdet, at erhvervsnetværket har valgt at give Social- og Sundhedsskolen et diplom.

”Baggrunden for indsatsen er, at eleverne kommer ud i et arbejdsfelt, hvor de har behov for fysisk og mental sundhed, ligesom de i deres professionelle erhverv skal formidle sundhed til borgerne. Desuden ser skolen sundhed som en forudsætning for elevernes og medarbejdernes trivsel”, forklarer uddannelseschef Grethe Buch, der er glad for diplomet fra Green Network.

I alt har Green Network i denne omgang delt diplomer ud til 21 virksomheder. Ud over sundhed er diplomerne blevet givet for en særlig indsats for arbejdsmiljø, socialt engagement, miljø og bæredygtighed.Gå tilbage