Direktør fylder 60 år

Kan se tilbage på fire år med forandring og vækst for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.
Siden Hanne Helleshøjs tiltrædelse er Social- og Sundhedsskolen gået fra ikke kun at levere god uddannelse til også at arbejde mere målrettet med at profilere sig som uddannelsesinstitution i de tre byer, den er beliggende i.

Hanne Helleshøj kan, når hun tirsdag 21. januar fylder 60 år, se tilbage på fire år med forandring og vækst for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, som hun er direktør for.

Hanne Helleshøj er uddannet sygeplejerske og psykolog, ligesom hun har en ph.d. grad i uddannelsesforskning, og hun kom i efteråret 2009 til Social- og Sundhedsskolen fra en stilling som chef for Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere under Københavns Universitet.

Siden hendes tiltrædelse er Social- og Sundhedsskolen gået fra ikke kun at levere god uddannelse til også at arbejde mere målrettet med at profilere sig som uddannelsesinstitution i de tre byer, den er beliggende i.

Både elevtal og medarbejderstab er som en følge af indsatsen vokset. Antallet af årselever er således steget fra ca. 700 til 900, og antallet af medarbejdere er gået fra ca. 100 til 150.

Internt er organisationen blevet en matrixorganisation med lokal ledelse i hver af de tre afdelinger. Men der er også blevet oprettet tværgående funktionsområder herunder de fire strategiske satsningsområder, som er blevet besluttet og tydeliggjort, nemlig ”Internationalisering”, ”IKT og læring”, ”Sundhed og pædagogik” og ”Pædagogisk udvikling”.

Satsningsområderne skal være med til at udvikle uddannelsestilbuddene og tiltrække og fastholde elever.

Førende indenfor simulation

Der er også sket en udvikling i samarbejdet med praksis, der er organiseret på fire niveauer, nemlig det regionale, det kommunale, det uddannelsesansvarlige og det uddannelsesudførende niveau. Og Hanne Helleshøj oplever, at der er et flot fælles fodslag om at uddanne eleverne.

Hun glæder sig også over, at simulationsenhederne er blevet udviklet, så Social- og Sundhedsskolen er blandt de førende indenfor simulationspædagogik. Der er lavet samarbejdsaftaler med skoler i USA om at udvikle pædagogikken, og Social- og Sundhedsskolen har også samarbejdspartnere i Europa og Asien.

”Det internationale samarbejde er med til at skabe dynamik for de undervisere, der er involveret i det, og for de elever, der oplever erfaringerne af det gennem studieture og udvikling af undervisningen”, fortæller hun.

Afventer reform

Hanne Helleshøj har som direktør for Social- og Sundhedsskolen været med til at etablere SOSU Skills, og hun er meget stolt af, at Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens to gange har haft elever blandt vinderne.

I 2011 vandt elever fra skolen guld ved Danmarksmesterskabet, og i 2013 blev det til sølv.

Hanne Helleshøj er stadig aktiv i styregruppen og arbejdsgruppen for SOSU Skills under PASS, som er det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Når det gælder fremtiden, afventer Social- og Sundhedsskolen med spænding EUD-reformen.

”Vi kender ikke længden af grundforløbet eller fremtiden for social- og sundhedshjælperuddannelsen. Men min vurdering er, at vi som skole er godt gearet til at løfte udfordringerne og fremtidens behov for kvalificeret personale inden for social- og sundhedssektoren.”, siger hun og roser skolens medarbejdere for deres professionalitet og engagement.

Bygger ny skole i Vejle

I Fredericia og Horsens sidder Social- og Sundhedsskolen i lange lejemål. Men i Vejle er der netop erhvervet en grund på Vestre Engvej.

Her skal der opføres en tidssvarende skole på ca. 3000 kvadratmeter, som tager udgangspunkt i de uddannelser, skolen leverer, og i elevernes og medarbejdernes trivsel.

”Vi glæder os til at blive ejere. Det er dejligt at være leder af en skole, hvor økonomien er så god, at der er råd til at købe grund og bygge nyt”, siger Hanne Helleshøj.

Byggeriet skal stå færdigt i august 2015 og skal afløse det nuværende lejemål i Staldgårdsgade.

Bestiger bjerge

Ikke alene som direktør for Social- og Sundhedsskolen men også privat er Hanne Helleshøj særdeles aktiv.
 
Fritiden bliver brugt på cykling. Hun har blandt andet besteget bjergene Alpe d’Huez og Mont Ventoux i Frankrig.

Hun kører i øjeblikket på den cykel, som den professionelle cykelrytter Carlos Sastre vandt Tour de France på i 2008. Så der er noget at leve op til.

Desuden går hun én gang om ugen til dans sammen med sin mand, Erling Madsen. Favoritdansene er slowfox og quickstep.

Der bliver også tilbragt meget tid sammen med datteren Marianne og de to børnebørn Mads, fem år, og Christian, syv år.

I anledning af fødselsdagen bliver der fredag 31. januar fra kl. 13 til 15 holdt en reception for inviterede gæster i afdelingen i Fredericia.Gå tilbage