Elever skal motiveres

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens skal være med til at afprøve nye redskaber inden for motivationspædagogik.
Kan positiv psykologi, læringsstile og fysisk aktivitet være med til at fastholde eleverne, så de i stedet for at droppe ud fortsætter på den uddannelse, de har valgt.

Det er noget af det, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens skal være med til at afprøve i et nyt projekt, som FastholdelsesTarskforcen står bag.

Social- og Sundhedsskolen har søgt om og er af Undervisningsministeriet blevet valgt ud til at deltage i projektet, som handler om motivationspædagogik på grundforløbet.

”Projektet går ud på at motivere grundforløbseleverne til at blive i uddannelsen ved at afprøve nogle redskaber inden for motivationspædagogik. Det kan eksempelvis være positiv psykologi, læringsstile, styrkebaseret læring, differentiering og fysisk aktivitet”, fortæller fastholdelseskoordinator og projekt-tovholder Vicky E. Asmussen.

Processen er, at repræsentanter fra alle de deltagende skoler først mødes for at viden dele om, hvad underviserne i forvejen gør med henblik på fastholdelse. Herefter skal grundforløbs-underviserne på seminar, hvor de skal lære om de forskellige redskaber inden for motivationspædagogik. Redskaberne skal herefter prøves af i undervisningen, inden der igen er seminar, og sådan fortsætter det.

Projektet løber over et år fra november 2013, og det er tanken, at det implementeres på alle tre afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens. Der bliver dog lagt ud med grundforløbet i Fredericia.

Udover Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens er deltagerne EUC Lillebælt i Fredericia, Syddansk Erhvervsskole i Odense, Mercantec i Viborg og Århus Social- og Sundhedsskole.
 Gå tilbage