Elever stemte via sms

"Brug din stemme" debatturnéen lagde vejen forbi Social- og Sundhedsskolen.
Tre unge kandidater til det kommende kommunalvalg mødte i eftermiddag eleverne på Social- og Sundhedsskolens afdeling i Horsens.

Kandidaterne var Villi Birgisson (V), Niels Peter Bøgballe (S) og Morten Kaj Degnebolig Rasmussen (SF). Og eleverne havde under debatten mulighed for at stemme via sms.

Første afstemning kom, efter de tre kandidater havde haft to minutter til at præsentere sig selv og deres kernesynspunkter. Her kunne eleverne via mobiltelefonen give udtryk for, hvilket parti de helst ville stemme på, og det var tydeligt, at der var flest Socialdemokrater i salen. 50 procent ville nemlig stemme på partiet, mens 11 procent pegede på henholdsvis Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Inden valgmødet, som var arrangeret af en lang række ungdomsorganisationer blandt andet Erhvervsskolernes Elev Organisation, var forbi, fik eleverne mulighed for at stemme igen. Men inden da kunne de bruge deres sms'er på at markere, hvad der var vigtigst for dem i valget, og her var det ungdomsboliger, der optog flest.

Derfor kom en stor del af valgmødet til at dreje sig om dette emne. Og alle tre kandidater fortalte, at de gerne vil skabe flere attraktive og billige ungdomsboliger i Horsens, så der kan trækkes flere unge til fra eksempelvis Aarhus, hvor de står i kø for at finde boliger.

Men der blev også undervejs i debatten spurgt ind til, hvordan eleverne mener, der skal skabes flere praktikpladser til de unge, og hvordan der bliver skabt flere arbejdspladser.

Når eleverne ud fra en række valgmuligheder havde tilkendegivet, hvad de mente, blev kandidaterne af ordstyreren spurgt om det samme. Men eleverne stillede også spørgsmål. De ville blandt andet vide, hvad de tre kandidater mente om udlicitering inden for plejesektoren.

Morten Kaj Degnebolig Rasmussen (SF) ville under ingen omstændigheder udlicitere kernevelfærden. Han pegede på, at det i Aarhus har vist sig som en dyr løsning. Og også Niels Peter Bøgballe (S) var imod.

"Jeg har ikke noget imod, at der åbner en privat hjemmepleje eller et plejehjem, men vi kommer ikke til at udlicitere på ældreområdet i Horsens", sagde han.

Villi Birgisson (V) var derimod ligeglad med, om det er en offentlig eller privat virksomhed, der udfører opgaven, bare kvaliteten følger med, understregede han, og han trak positive eksempler frem fra Randers, Odense og Herning.

Debatmødet sluttede med endnu en afstemning om, hvilket parti eleverne ville stemme på, og her var tallene noget anderledes, end da eleverne stemte første gang. Socialdemokraterne fik stadig flest stemmer, nemlig 51 procent, mens 19 procent gik til Venstre og fire procent til SF.Gå tilbage