Elever til aktiv tirsdag

Samarbejde skaber sammenhold på tværs af alder og kultur.
Samarbejdet har eksisteret i et par år og går ud på, at de tosprogede sosu-elever én gang i løbet af deres uddannelsesforløb besøger Aktiv Tirsdag – seniorsport, der er en afdeling under Erritsø Gymnastik & Idrætsforening.

Der blev dystet i petanque og krolf, en blanding af kroket og golf, da 18 elever fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens i denne uge besøgte seniorerne i Aktiv tirsdag – seniorsport ved Erritsø Hallen.

Eleverne er i gang med grundforløbet for tosprogede, der er et særligt forløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Samarbejdet har eksisteret i et par år og går ud på, at de tosprogede sosu-elever én gang i løbet af deres uddannelsesforløb besøger Aktiv Tirsdag – seniorsport, der er en afdeling under Erritsø Gymnastik & Idrætsforening.

De aktive seniorer, der hele året rundt mødes for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter sammen, kommer så på genbesøg på Social- og Sundhedsskolen, hvor de tosprogede elever byder på madretter fra deres hjemlande.

For sosu-eleverne betyder mødet med de ældre meget.

25-årige Salim Shriff fra Kolding, der er kommet til Danmark fra Liberia i det vestlige Afrika, fortæller, at det i forhold til undervisningen på skolen giver meget mening at deltage i idrætsaktiviteterne.

”De ældre er åbne og glade, og du finder ud af, at ældre kan mange ting. De er aktive og sidder ikke bare i en stol”, forklarer han.

Aiche Aklah, 42 år og fra Fredericia, som kommer fra Syrien, fortæller, at aktiviteterne sammen med de ældre kan give inspiration til, hvordan ældre på plejehjem kan aktiveres.

”Det er noget, jeg kan bruge den dag, jeg skal ud i praktik”, forklarer hun.

Også seniorerne i Aktiv tirsdag – seniorsport synes, at de får meget ud af samarbejdet med Social- og Sundhedsskolen.

”Vi er meget glade for samarbejdet. Når vi besøger skolen, får vi noget at vide om de lande, eleverne kommer fra, og det giver en forståelse for andre kulturer. Man får øjnene op for, at der er mennesker, som har nogle helt andre vilkår”, forklarer 72-årige Vivi Jensen, der leder Aktiv tirsdag - seniorsport sammen med Inger Nissen.Gå tilbage