Flere mænd vælger en social- og sundhedsuddannelse
Traditionelt set er der overtal af kvinder på social- og sundhedsuddannelserne, men på to nystartede hold af social- og sundhedshjælpere i Vejle er mændene også godt med. I alt 11 mænd er startet på uddannelsen, der på et år og to måneder kvalificerer til et arbejde inden for social- og sundhedssektoren eller som trinbræt til en videreuddannelse til social- og sundhedsassistent og herefter til et bredt udvalg af øvrige videreuddannelser – bl.a. sygeplejeske, falckredder m.m.

Rikke Rytter Lindegaard, uddannelsesleder i Vejle; ”Jeg synes, at det er meget positivt, at kønnene bliver mere ligeligt repræsenteret i vores uddannelser. Jeg tror, at den nye tendens med flere mænd, der søger ind, hænger sammen med, at der er kommet mange flere nuancer i, hvordan man ser på opdelingen mellem maskuline og feminine opgaver inden for pleje- og omsorgserhvervene. Jeg mener også, at det er godt for miljøet i klasserne på skolen, at der er en mere ligelig fordeling af mandlige og kvindelige elever. Det giver en anderledes harmoni og en god form for pingpong.”

På spørgsmålet om, hvorvidt Rikke Rytter Lindegaard tror, at elevernes kommende arbejdsgivere vil have en tendens til at vælge de mandlige jobansøgere frem for de kvindelige, siger hun ”Jeg tror, at de ansættende myndigheder vil lede efter medarbejdere med de rigtige kvaliteter og kompetencer, og det kan godt være, at der er halvt mænd og halvt kvinder, men forudsætningen er jo stadigvæk, at ansøgerne har de rigtige kvalifikationer - uanset hvilket køn de tilhører. Men når det er sagt, er jeg da helt sikker på, at en god balance mellem kønnene på arbejdspladserne er en fordel.”

Blandt de nye elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) er der vidt forskellige årsager til valget af netop denne uddannelse.

Poul Møller, elev på SSH uddannelsen ”Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg har en stor interesse for at arbejde med ældre mennesker. Jeg har tidligere arbejdet på plejehjem, så jeg er godt bekendt med, hvad arbejdet går ud på.”

Og netop den tidligere erfaring inden for området er kendetegnende for mange af mændene på SSH uddannelsen. Kim Jørgensen er en af de nye elever, som ikke tidligere har arbejdet med pleje og omsorg. Han er uddannet kok og har også arbejdet som industritekniker, men fik lyst til at prøve noget helt nyt. ”Jeg er meget glad for, at jeg har fået muligheden for at gå i gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælper, og ser frem til at lære mere om området. Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg gerne ville prøve noget helt nyt.”

Øget markedsføring giver positive resultater
Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har igennem en længere periode arbejdet meget aktivt i markedsføringen med at profilere uddannelserne bredt og nuanceret således, at de vil kunne tiltrække flere mænd. Der har bl.a. her været stort fokus på brugen af simulation, som involverer en høj grad af teknik.Gå tilbage