Flygtninge skal uddannes til opgaver i plejesektoren i Hedensted Kommune
Hedensted Kommune har indgået et samarbejde med Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, hvor der arbejdes målrettet på at uddanne flygtninge til at indgå i arbejdet i kommunens pleje- og omsorgssektor via kurset ”Snart klar til SOSU”, der starter op den 29. august i Vejle. Formålet er at sikre, at flygtninge kan komme i job, samt at uddanne nye ressourcer til arbejdet inden for omsorg- og plejesektoren i Hedensted Kommune.

Antallet af flygtninge, der søger og får asyl, samt visiteres til landets kommuner, er steget markant de senere år. Det stiller store krav til integrationsprocesserne ude i de danske kommuner. I Hedensted Kommune har man ”tænkt ud af boksen” for at åbne op for nye muligheder for de arbejdsdygtige flygtninge. Kommunen har indgået et samarbejde med Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens omkring et kursusforløb for flygtninge med fokus på, at de kan blive bedre til sproget og få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 Pia Hermanstad, Afdelingsleder, Hedensted Kommune;  ”Vi ser meget frem til at komme i gang med ”Klar til SOSU” den 29. august. Vores erfaringer fra den nuværende integrationsindsats viser klart, at en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtigt for at sikre en vellykket integration. En introduktion til omsorg- og plejeuddannelserne via kurset på Social- og sundhedsskolen sætter helt klart en god ramme for at kunne tilegne sig danskkundskaber og kendskab til dansk arbejdspladskultur på en meningsfuld måde. Kombinationen af tre dage på skolen og to dage i praktik mener vi også er optimal. ”

Pia Ranck, afdelingsleder og chef for efter- og videreuddannelserne på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, fortæller, at ”Vi glæder os til at byde de nye kursister velkommen på skolen. Vi byder ind med dygtige undervisere, der er klar til at løfte opgaven på tværs af sproglige barrierer og andre kulturelle forskelligheder. Samarbejdet med Hedensted Kommune omkring kurset gør, at vi kan hjælpe endnu flere på vej til en uddannelse inden for sundhed- og omsorgsområdet, hvor der jo vil mangle hænder i årerne fremover. ” 

I alt 18 kursister er startet op på forløbet.

For mere information:
Pernille Benzon, skoleansvarlig for kommunikation og marketing, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, mail: peb@sosufvh.dk,
M:+45 21432272

Pia Hermanstad, Afdelingsleder, Hedensted Kommune,  mail:Pia.Hermanstad@Hedensted.dk
M:+45 20153542

Pia Ranck, afdelingsleder, chef for eftervidereuddannelsen på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens mail.: pir@sosufvh.dk,
M: +45 23845291Gå tilbage