Fokus på KRAMS sikrer et godt liv
Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens havde onsdag den 11. marts intern kickstart for processen omkring certificering af skolens sundhedsindsats. Certificeringen sker i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund


Fokus på KRAMS-værdierne - kost, rygning, alkohol, motion og stress - er ikke noget nyt for medarbejderne og eleverne på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. På skolens afdelinger har man længe arbejdet med sundhed på mange planer, men nu tages skridtet fuldt ud og bliver synliggjort via en officiel sundhedscertificering. Det skal sætte yderligere fokus på sundhed, styrke det sociale samvær på skolens afdelinger og give eleverne et godt forspring i forhold til deres arbejdsliv.   

Pia Ranck, projektleder på sundhedscertificeringen og uddannelsesleder for Efter - og Videreuddannelsen: ”Sundhedsområdet er et af skolens strategiske fokusområder. Vi har formuleret og nedskrevet en klar målsætning for, hvad vi vil - nu skal der handling på. Vores elever skal efter endt uddannelse ud i job, der kræver en god fysik og et mental overskud, så derfor er et bredt fokus på sundhed et naturligt element i dagligdagen på skolens afdelinger, og vi glæder os til at få sat endnu mere fokus på området via certificeringen. Alle indsatser i certificeringen  sker i forhold til skolens samlede personalegruppe og vores håb er naturligvis, at de vil have en positiv afsmittede effekt på eleverne.”

SUNDHED ER MANGE TING
Ved kickstarten, som blev styret af Rikke Line Klockars-Jensen fra Dansk Firmaidrætsforbund, blev det understreget, at sundhed er et bredt begreb, der ikke kun indebærer hård træning og den rigtige mad. Det handler lige så meget om den mentale sundhed, og så skal det være sjovt at arbejde med sin egen og andres sundhed.

Rikke Line Klockars-Jensen; ”Når man skal arbejde med sundhed er det ekstrem vigtigt at få skabt nogle indbydende og inspirerende miljøer og samtidig at turde gøre tingene lidt anderledes end man plejer. Det skal ikke kun være sundhed for sundhedens skyld, men sundhed for at få mere energi til at gøre de ting vi holder."

SAMARBEJDE MED KRÆFTENS BEKÆMPELSE
I certificeringen arbejdes der med alle de 5 KRAMS-værdier Rygning arbejdes der specifikt med i et tæt samarbejde med Kræftens bekæmpelse, hvor elevernes rygevaner afdækkes, og der laves forløb med tilbud om rygeafvænning.


Fakta: Sundhedscertificering
En SundhedsCertificering® er et kvalitetsstempel fra Dansk Firmaidrætsforbund til virksomheder, som lever op til fastlagte krav på Sundhedsstyrelsens indsatsområder:
Kost, rygning, alkohol, motion og stress. SundhedsCertificering® sætter ord og handling på sundhedsarbejdet og er en håndsrækning til arbejdspladser, der ønsker en sundere hverdag. 

En SundhedsCertificering® gælder i 2 år, hvorefter virksomheden skal recertificeres.

 Gå tilbage