Frygter for tosprogede

Social- og Sundhedsskolen frygter, at det med EUD-reformen bliver sværere for de tosprogede elever at gennemføre en uddannelse.
Uddannelseschef Thomas Thomsen mener, at det vil være en skam, hvis de tosprogede elevers muligheder for at gennemføre en uddannelse bliver forringede.

"Vi er nervøse for, at de tosprogedes muligheder for at gå videre fra grundforløbet til et hovedforløb bliver forringede. I dag kan grundforløbet tage op til 60 uger, men med den nye aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der lagt op til, at grundforløbet skal være 20 til 40 uger. Og det vil sige, at der bliver kortere tid for de tosprogede at kvalificere sig i”, siger Thomas Thomsen, der er uddannelseschef på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

De tosprogede elever har typisk et lavt fravær og frafald og er meget motiverede, og det vil være en skam, hvis deres muligheder for at gennemføre en uddannelse bliver forringede, mener Thomas Thomsen.

Eux en nødvendighed

Ledelsen på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er ellers generelt positiv over for aftalen. Holdningen er, at aftalen vil styrke rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent.

Ledelsen ser de nye adgangskrav i matematik og dansk som et gode, ligesom den er tilfreds med, at det bliver mere synligt, at sosu-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse giver adgang til en lang række videregående uddannelser.

Dog er det helt essentielt, at Eux, som der er lagt op til i aftalen, bliver en realitet på sosu-området, siger Thomas Thomsen.

”Eux er muligheden for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og kan betyde, at en bredere målgruppe søger ind på skolens uddannelser. Eux forhindrer også blindgyder i uddannelsessystemet, fordi der bliver endnu flere muligheder for at komme videre til andre uddannelser”, forklarer han.

Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens har allerede i forbindelse med projektet ”Syddanske talenter” udviklet en model for indførelsen af Eux på sosu-området.

Kvalitet bliver forringet

Thomas Thomsen kan være nervøs for, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper med aftalen bliver forringet, idet der er lagt op til syv ugers mindre skolegang.

”En afkortelse af skoletiden med mindre teori til følge vil give en forringet kvalitet i uddannelsen, og vi kan være bekymrede for, at det vil give et større frafald, fordi eleverne ikke bliver godt nok rustede til at håndtere de problemer, de møder i praktikken”, siger han.Gå tilbage