Godt på vej til Kina
Underviser Lene Emma Rasmussen

Den 16. maj drager to undervisere fra social-og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens til Kina for at opstarte et forløb med den kinesiske samarbejdspartner ”Right at Home”. Med sig i bagagen har de materiale til et ni dages undervisningsforløb omkring metoder for pleje og omsorg af borgere med demens. Kursisterne er uddannede kinesere inden for sundhedssektoren, der skal oplæres med henblik på, at de efterfølgende vil kunne videregive information/viden til andet personale, arbejder med pleje af borgere i eget hjem.

 
Social- og sundhedsskolen direktør Hanne Helleshøj fortæller om samarbejdet:  ”Vi er meget glade og stolte over at skolens kontrakt med vores kinesiske partner er faldet på plads og at vi nu kan sende de første undervisere til Kina. Aftalen er at Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens skal gennemføre særlige uddannelsesforløb omkring demens, der er skræddersyede til det kinesiske sundhedspersonale. Det 9 dage lange forløb vil bl.a. omfatte elementer fra de danske uddannelser til Social-og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent.

Yderligere samarbejde på vej
Samarbejdet med den kinesiske partner forventes at blive udvidet yderligere de kommende år. Vicedirektør Thomas Thomsen, som har arbejdet intensivt på at få samarbejdsaftalen i stand, fortæller: ”Vi oplever en stor efterspørgsel i Kina efter de kompetencer, som vi tilbyder i vores uddannelser, specielt social- og sundhedsassistentuddannelsen. Behovet for uddannet arbejdskraft i pleje- og omsorgssektoren i Kina er enorm og uddannelsen til social- og sundhedsassistent har et indhold og en længde som er attraktiv for kineserne. Der er derfor et stort potentiale i at eksportere de danske uddannelser til Kina og vi har allarede nu flere aftaler, som vi arbejder frem imod at få på plads.”

Gode udfordringer for underviserne
Lene Emma Rasmussen er en af de to undervisere, som drager til Kina i maj måned. Hun fortæller om den nye spændende udfordring: ”Jeg glæder mig rigtig meget til, sammen med min kollega Lise Laden Flensburg, at undervise de kinesiske kursister. Vi byder ind med et stærkt program, som er afprøvet gennem mange år med stor succes i pleje- og omsorgssektoren i Danmark. En væsentlig del af konceptet er undervisning via Forum-teater. Her er kursisterne med til at ”spille” en fiktiv historie med ligheder fra deres hverdag på jobbet. Det har stor værdi at kunne benytte denne metode da vores kursister jo efterfølgende skal undervise/vejlede andre. Alt kursusmateriale er blevet tilpasset og oversat til kinesisk, så vi er godt forberedte til at tage af sted i maj. Jeg håber det bliver det første forløb ud af mange, som vi kan eksportere til det kinesiske marked. ”

YDERLIGERE INFORMATION
Direktør Hanne Helleshøj, tlf.: 21 62 94 93, hhe@sosufvh.dk 
Uddannelses- og EVI-chef Thomas Thomsen, tlf.: 79 211 342, tht@sosufvh.dk
Skoleansvarlig for kommunikation og marketing Pernille Benzon, tlf.: 40 24 22 12, peb@sosufvh.dk

 Gå tilbage