I piloters fodspor

Social- og Sundhedsskolen har med inspiration fra USA indrettet simulations-værksteder, hvor eleverne kan træne med menneskelignende mannequin.
Nu går eleverne på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens i de amerikanske piloters fodspor. I den amerikanske luftfartsindustri har man i mange år anvendt simulation i pilotuddannelsen, og også i uddannelsen af sygeplejersker er erfaringerne med simulation gode.

På baggrund af erfaringerne fra USA har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens indrettet et simulations-værksted i afdelingerne i Fredericia og Horsens. Her kan eleverne, der er i gang med en uddannelse til social- og sundhedsassistent, træne under vilkår, der ligger meget tæt på virkeligheden.

I simulations-værkstederne, der er indrettet som en hospitalsstue, kan eleverne efter at være blevet præsenteret for en casebaseret praksisfortælling øve sig med en avanceret menneskelignende mannequin. Øvelsesforløbet bliver filmet, og optagelserne kan bruges i evalueringsfasen. Optagelserne bliver gjort tilgængelige online, så eleverne kan se dem igen, når de kommer hjem.

Simulations-værkstederne bliver en del af den faste undervisning på Social- og Sundhedsskolen. Herudover bliver der i en forsøgsperiode på et år en ugentlig åben simulationsdag, hvor eleverne kan tilmelde sig scenarier, de vil køre igennem. Her vil andre interesserede elever i tilstødende klasselokaler via et direkte videolink have mulighed for at følge de elever, der arbejder i værkstederne.

Til at komme i gang med træningen i simulations-værkstederne har Social- og Sundhedsskolen haft hjælp af Jill Van Der Like fra Pensacola State College i Florida i USA. Hun er uddannet sygeplejerske og i gang med en master uddannelse med simulation som fokusområde.

Jill Van Der Like er Adjunct Clinical/Simulation Instructor på Pensacola State College, som Hanne Helleshøj, direktør for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, og Hans-Henrik Johansen, koordinator for internationalisering, IKT og læring samt velfærdsteknologi, besøgte i november 2012. Her blev et samarbejde mellem de to skoler indledt. Planen er, at skolerne fremover skal udveksle erfaringer med og viden om simulation.

Jill Van Der Like har besøgt Social- og Sundhedsskolen sammen med sin mand, David, der er pilot og har arbejdet med simulation inden for luftfartsindustrien. På Social- og Sundhedsskolen har Jill Van Der Like holdt oplæg for det sundhedsfaglige personale, der har med uddannelsen til social- og sundhedsassistent at gøre.Gå tilbage