Kan Facebook lette?

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har sammen med IBC og EUC Lillebælt fået midler fra Undervisningsministeriet til udviklingsprojekt.
Underviser Christina Gaudesen mener, at kontakten til eleverne, mens de er i praktik, vil blive langt tættere.

Kan Facebook og Skype være med til at lette overgangen mellem skole og praktik – det der i fagsprog bliver kaldt for transfer – for sosu-eleverne.

Det har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens fået midler fra Undervisningsministeriets pulje til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til at undersøge. Med i projektet er også IBC, International Business College i Kolding, og EUC Lillebælt i Fredericia.

”Vi ved, at overgangen mellem skole og praktik er rigtig svær for mange af eleverne. Og formålet med projektet er at afprøve, om forskellige former for digitale medier kan være løftestang for at skabe bedre transfer for eleverne”, fortæller Vicky E. Asmussen, der er fastholdelseskoordinator på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

På Social- og Sundhedsskolen vil der blive lavet en Facebook-gruppe, hvor to hold elever på uddannelsen til henholdsvis social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent kan diskutere faglige spørgsmål, mens de er i praktik. Der vil også blive lavet Skype-møder, hvor elever, undervisere og praktikvejledere kan tage faglige emner op, som de er blevet introduceret teoretisk til i undervisningen på skolen, og som de skal ud i praktik og prøve af.

”Vi ser det som en mulighed for at finde ud af, hvordan og om det at bruge digitale medier kan fremme elevernes oplevelse af, at teori og praksis hænger sammen”, forklarer underviser Bitten Krabbe.

”I dag mailer eller ringer eleverne, som er i praktik, kun, hvis de har et problem. Med Facebook-gruppen og Skype-møderne vil dialogen, mens de er i praktik, blive en del af deres læringsmetode. Og jeg tror, at der vil være nogle elever, som vil højne deres udbytte af undervisningen og fagligt og personligt blive dygtigere” siger hun.

Christina Gaudesen, der ligeledes er underviser på Social- og Sundhedsskolen, mener også, at kontakten til eleverne, mens de er i praktik, vil blive langt tættere.

Hun har allerede oprettet en Facebook-gruppe for sine elever og er overrasket over, hvor hurtigt eleverne meldte sig til og begyndte at diskutere faglige emner.

”Jeg kaster gerne et spørgsmål ud i gruppen én gang om ugen, og der går kort tid, inden eleverne begynder en diskussion af spørgsmålet. Og jeg tror, at eleverne gennem diskussionerne vil lære af hinandens erfaringer”, beretter hun.

Det er meningen, at erfaringerne fra de tre skolers forsøg med de digitale medier skal samles og udbredes til andre skoler i landet gennem seminarer og workshops.Gå tilbage