Kreative kulturrum

Grundforløbet i Fredericia har arbejdet med tema om "Kultur og traditioner".
Gæsterne kunne bevæge sig ind i mange forskellige kulturrum, da det 40 ugers grundforløbshold på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i Fredericia som afslutning på temaet ”Kultur og traditioner” havde udstilling i aulaen.

Eleverne skulle gruppevis fremlægge den kultur, som de havde valgt at arbejde med. En del af opgaven havde været at finde tøj og musik, der passede til kulturen. Eleverne skulle også inddrage mad. 

Derudover skulle hver gruppe forberede en mundlig fremlæggelse, som skulle fremføres for underviserne. Endelig skulle eleverne fortælle de øvrige klasser, som kom for at se udstillingen, om den valgte kultur.

Emnerne, som grupperne havde valgt at arbejde med, var spejdere, Italien, skater/grafitti, hooligans, Mexico, hippier og Tanzania, og det kom der mange spændende rum ud af.Gå tilbage