Kursus med fokus på den palliative pleje
Skolens efter- og videreuddannelsesafdeling deltager i et projekt, som er blevet til på baggrund af en rapport fra Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Rapporten, som blev fremlagt i starten af 2012, gav en lang række anbefalinger til fokuspunkter, hvoraf den palliative pleje var stærkt repræsenteret. Det har bl.a. resulteret i at vores efter- og videreuddannelsesafdeling har lavet et 5 dages AMU forløb med titlen " Hospicemetoder i praksis". Forløbet blev afviklet af udddannelseskonsulenterne Lise Flensburg og Inge Lerbech i slutningen af september med 25 kursister fra OK plejecenter i Kolding og Århus. 

EN VÆRDIG AFSLUTNING PÅ LIVET
Kursets indhold var et øget fokus i arbejdet med at give plejehjemsbeboeren en værdig afslutning på livet i trygge, rolige og tillidsfulde rammer, hvor både beboeren og de pårørende oplever, at ønsker til afslutning på livet efterleves. Kursusdeltagerne fik både teoretisk og praktisk ballast med hjem fra forløbet, som blev afsluttet med 2 dages workshop. Gå tilbage