Notat om EUD-reformen
I august 2015 træder en ny EUD-reform i kraft. Denne reform kan få både positive og negative konsekvenser for social- og sundhedsuddannelserne, og derfor er Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens gået sammen med de andre social- og sundhedsskoler i region Syddanmark (Social- og Sundhedsskolen Fyn, Social- og Sundhedsskolen Syd og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg), alle kommunerne i region Syddanmark og Region Syddanmark om at formulere et notat med opmærksomhedspunkter i forhold til den kommende reform med henblik på at påvirke beslutningstagere og andre aktører i forhold til reformen.

Udfordringer beskrevet i notatet er udfordringer, som skoler, regionen og kommunerne er enige om er udfordringer i den kommende EUD-reform.

Parterne gør i notatet bl.a. opmærksom på udfordringerne i forhold til afskaffelsen af dimensioneringen, ændringen i forhold til ansvaret for optagelse til hovedforløbet, ansøgernes økonomiske grundlag på grundforløbets 2.del samt det forkortede hovedforløb for dele af elevgruppen. Endvidere gør parterne opmærksom på behovet for EUX på SOSU-området i forhold til at brande SOSU-uddannelserne og stille SOSU-uddannelserne på lige fod med andre erhvervsuddannelser.

Notatet er sendt til centrale beslutningstagere i KL, Danske Regioner, PASS, Danske SOSU-skoler og endeligt Undervisningsministeriet. Notatet foreligges endvidere skolernes bestyrelser og LUU’er ved førstkommende lejlighed.

Notatet kan downloades her

Se mere vedr. EUD-reform her Gå tilbage