Ny sundhedsbog sætter fokus på de unges sunde fællesskaber

Den 29. maj udgiver Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bogen #SUNDSAMMEN, der er en anderledes sundhedsbog, som sætter fokus på, hvordan især de unge kan øge deres robusthed og mindske ensomhed ved at indgå i sunde relationer. Danske unge har en livstilstilfredshed, der er lavere end befolkningen som helhed, og især ensomhed er et stort problem blandt den unge målgruppe. Her adskiller Danmark sig fra næsten alle andre lande i Europa.
Hylderne i boghandler landet over er fyldt med bøger om sundhed, og der cykles på mountain bikes og laves grøn mad som aldrig før. Aviser, magasiner, bøger og sociale medier bugner med opskrifter og anbefalinger om kost om sundhed, og der tegnes overordet et billede af en dansk befolkning i alle aldre, der tager et positivt ansvar for egen og andres sundhed. Men til trods for den megen information og oplysning er det et faktum, at udgifterne til sundhedsvæsnet er stærkt stigende, samt at antallet af livsstilssygdomme er forøget voldsom gennem de sidste 25 år. Blandt de unge er det især ensomhed og mistrivsel, der er et stigende problem.

Den brede sundhedsforståelse og det gode liv
Men sundhed handler ikke kun om fravær af sygdom, men lige så meget oplevet livskvalitet og dennes betydning for at kunne leve det gode liv. Og netop den brede sundhedsforståelse er udgangspunktet for bogen #SUNDSAMMEN. En af forfatterne til bogen, direktør, PhD, Hanne Helleshøj, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, fik ideen til bogen på en biltur på vej til arbejde:

”Jeg syntes, der manglede en sundhedsbog, som ikke kun handlede om den individuelle sundhed i form af idealer for kost og motion. Jeg var nysgerrig på at skrive en bog, der mere havde fokus på det gode liv, og hvordan man kan udfolde sundhed i samværet med andre. Særligt ønskede jeg at have fokus på de unges sunde fællesskaber og disses betydning for at skubbe til det gode liv - både som år til livet og liv til årene.”

Introduktion til indenlandsk og udenlandsk forskning om sundhed

Bogen #SUNDSAMMEN giver et i indblik i, hvordan der arbejdes med sundhed og fællesskaber i Social- og sundhedsuddannelserne. Her finder man en introduktion til udenlandsk- og indenlandske forskningsprojekter, en gennemgang af skolens eget projekt #SUNDSAMMEN, som blev gennemført i samarbejde med tidligere OL-gudvinder og håndboldstjerne - nu kostvejleder og Health Coach, Anne Dorthe Tanderup - et kig ind i fremtiden med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, samt en lang række cases, der viser mennesker, som indgår i sunde fællesskaber på tværs alder og interesseområder.
Bogen er forfattet af direktør for Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Hanne Helleshøj, og skoleansvarlig for kommunikation og marketing, Pernille Benzon. Herudover har en lang række fagpersoner bidraget til indholdet.

Bogen udgives på Social- og sundhedsskolens eget forlag og kan købes via hjemmesiden www.sosufvh.dk. samt som E-bog på SAXO.dk. Bogen koster kr. 149.

Bogudgivelsen foregår på en sundhedskonference, der afholdes på Social- og sundhedsskolens afdeling i Vejle den 29. maj fra 11.40-14.30.

For mere information:
Direktør Hanne Helleshøj hhe@sosufvh.dk, tlf. 21 629 493.
Skoleansvarlig for kommunikation og marketing Pernille Benzon peb@sosufvh.dk, tlf. 21 432 272.Gå tilbage