Ombygning er i gang

Der bliver blandt andet skabt et nyt studiecenter i Social- og Sundhedsskolens afdeling i Fredericia.
På grund af en stigende søgning til de uddannelser, som Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, udbyder, er en større ombygning af afdelingen i Fredericia i gang.

Ombygningen, som skal være færdig i starten af august, skal afhjælpe de pladsproblemer, den stigende søgning har givet.

I forbindelse med aulaen bliver der skabt et nyt studiecenter. Her vil uddannelsesvejledningen og studieadministrationen, der hidtil har været placeret i forskellige lokaler, blive samlet i et kontorfællesskab, hvor der også bliver faciliteter til samtaler med eleverne.

”Ønsket har været at skabe god synergi mellem de to personalegrupper og give eleverne én skranke at gå til”, fortæller økonomi- & administrationschef Steen Ib Kjeldsen.

Det nye studiecenter vil ligge i åben forbindelse med aulaen, kun adskilt af et stort glasparti, så det bliver nemt at finde, også for gæster udefra.

Der bliver også etableret et nyt kontor med bedre samtalemuligheder for læsevejledningen. Kontoret kommer til at ligge i kælderen i tæt tilknytning til det åbne læringscenter. Læsevejledningen har tidligere været placeret ved siden af uddannelsesvejledningen i aulaen.

Økonomi- og personalefunktionen vil fortsat være placeret på mellemetagen mellem stuen og første sal, hvor også økonomi- & administrationschefen vil få kontor. Her vil der også blive etableret et mødelokale.

”Det sker som led i en større rokering, der skal gøre, at underviserne kan sidde mere samlet, og som skal skabe plads til de nye lærere, vi ansætter”, forklarer Steen Ib Kjeldsen.

Endelig har Social- og Sundhedsskolen i Fredericia søgt kommunen om tilladelse til at etablere fire nye klasselokaler i pavilloner på den nord østlige side af hovedbygningen ud mod 6. Julivej. Det er håbet, at klasselokalerne kan stå klar til brug i september. Gå tilbage