Pris til skolen

Har fået integrationspris for sit arbejde med vejledning, brobygning og uddannelse for tosprogede.
Social- og Sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj takkede for prisen, som blev overrakt af Line Thingholm, souschef for Sprogcenter Midt. Til venstre ses Marlene Troldtoft fra Social- og Sundhedsskolen.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har fredag 20. december 2013 fået Sprogcenter Midts integrationspris. Prisen blev uddelt ved den årlige translokation i Ceres Centrets store sal, hvor ca. 200 kursister deltog.

Sprogcentret uddeler hvert år i december prisen til en person, institution eller virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats og gjort et betydningsfuldt arbejde for at understøtte integrationsprocessen i det danske samfund eller i lokalsamfundet.

Dommerkomitéen har besluttet, at den eksterne pris i år skal gå til Social- og Sundhedsskolen, hvis afdeling i Horsens centret har haft et tæt og særdeles konstruktivt samarbejde med gennem flere år. Begrundelsen lyder:

”Social- og Sundhedsskolen i Horsens yder en fornem indsats, når det gælder vejledning, brobygning og uddannelse for tosprogede. Skolen har med grundforløb for tosprogede banet vejen til beskæftigelse for et stort antal udenlandske borgere i lokalområdet. Social- og Sundhedsskolen benytter konsekvent og proaktivt alle supplerende pædagogiske støtteforanstaltninger og undervisningstilbud i dansk som andetsprog på alle sosu-uddannelsernes trin til at sikre, at så mange som muligt afslutter deres uddannelse på tilfredsstillende vis. Disse tiltag er for eksempel FVU (Forberedende voksenundervisning), grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, lektiecafé og frivillige".

"Derudover prioriterer skolen med stillingsfunktionen "to-sprogskoordinator" et vedvarende fokus på målgruppen og står altid til rådighed for rundvisninger og vejledning for sprogcentrets kursister i grupper såvel som enkeltvis. Social- og Sundhedsskolen er således på flere måder en værdifuld samarbejdspartner for sprogcentret og en gevinst for de nye borgere, der ønsker en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet".

Dommerkomitéen har bestået af daglig ledelse, medarbejderrepræsentant og formand for bestyrelsen. Selve prisen er en indgraveret Georg Jensen stage.

Social- og Sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj er meget stolt og beæret over, at skolen har fået prisen. Hun sagde ved overrækkelsen:

"Vi er på skolen meget glade for, at man bemærker den indsats, vi gør i forhold til integration, og endda bemærker det på den måde, at vores indsats vurderes at være ekstraordinær, og at arbejdet ses som betydningsfuldt for at understøtte integrationsprocessen i det danske samfund eller i lokalsamfundet".

"Begrundelsen for pristildelingen er jo nævnt og handler både om pædagogisk indsats, vej til beskæftigelse, samarbejde med andre instanser om at sikre succes for vores to-sprogede elever samt sidst men ikke mindst den organisation, skolen har bygget op om indsatsen".

"Jeg har lagt mærke til, at man ved prisuddelinger bruger at takke en lang række instanser eller personer, der har haft betydning for, at man modtager prisen. For mig giver det mening at takke især én, nemlig Marlene Troldtoft, hvis gode arbejde med både at bygge skolens interne organisation op om integrationsindsatsen – og med konkret at vejlede, undervise og støtte eleverne nu bærer den flotte frugt, at skolen modtager Sprogcentrets Integrationspris 2013. Tusind tak for din indsats Marlene – og tak til sprogcentret for prisen. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde".Gå tilbage