Reform højner

Social- og Sundhedsskolen hilser Regeringens udspil om erhvervsuddannelserne velkomment.
”Vi synes, det er rigtigt godt og kan ikke komme i gang hurtigt nok. Vi mener, at reformen kan højne vores uddannelser og tiltrække flere velkvalificerede elever”, lyder det fra uddannelseschef Thomas Thomsen.

Han fremhæver fem ting ved Regeringens udspil, som, han mener, vil gavne de uddannelser, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udbyder.

Han peger på, at det, at indgangene til erhvervsuddannelserne bliver sat ned til fire, vil give større synlighed og gøre det mere enkelt for eleverne at søge ind.

Selve strukturen på uddannelserne bliver også mere overskuelig, fordi der bliver et fælles grundforløb af et års varighed for alle. Eleverne skal ikke længere vælge retning fra starten af deres uddannelse. De har længere tid til at bestemme sig, inden de vælger uddannelsesretning. 

Og så er det rigtigt godt, at det faglige niveau styrkes med adgangskrav. At eleverne skal bestå fagene dansk og matematik kan være med til at mindske frafaldet. Signalet om, at man skal yde noget for at komme ind på en erhvervsuddannelse, er også godt, påpeger Thomas Thomsen.

Endelig er han meget tilfreds med, at adgangen til videregående uddannelser bliver forbedret, idet der er lagt op til en langt bredere adgang, end der allerede er i dag fra de uddannelser, Social- og Sundhedsskolen tilbyder.

Thomas Thomsen nævner dog en række opmærksomhedspunkter.

I forbindelse med den bredere adgang til videregående uddannelser mener han, det er vigtigt at holde fast i, at der bliver højniveau fag og ikke mindst EUX, så elever på social- og sundhedsskolerne ikke kun vil kunne blive blandt andet sygeplejerske men kan vælge alle mulige former for videregående uddannelser som eksempelvis ingeniør.

Og så skal de, der ikke direkte opfylder adgangskravene til erhvervsskolerne, sikres en god vej ind i erhvervsuddannelserne.

”I dag har vi stor succes med særlige grundforløb for tosprogede, og vi må ikke tabe de tosprogede elever. Så vi mener, at der skal være opkvalificeringskurser på Social- og Sundhedsskolen”, forklarer han.

Endelig peger Thomas Thomsen på, at hvis der skal være erhvervsrettede 10. klasser, er det vigtigt, at eleverne bliver introduceret til social- og sundhedsuddannelserne.Gå tilbage