Ros til rotationsforløb i Horsens
Merete Blumen Saat Nielsen, Aftenvagt Præstøgaard

”Jeg har virkelig fået noget med tilbage, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde”

Lone Schmidt Larsen, Hjemmeplejen Brædstrup

”Det har hængt sammen fra dag ét – meget vedkommende”

 Kent Horsdal, Skovly Hovedgård

”Jeg blev blæst helt bagover- jeg glæder mig til at komme tilbage på arbejde og
bruge den nye viden”


Det var ikke nødvendigt, at lede længe efter de positive tilbagemeldinger da et hold kursister i maj måned afsluttede deres 14 dages rotationsforløb på social- og sundhedsskolen i Horsens. Kursister var de sidste af i alt 750 pleje- og omsorgsmedarbejdere ansat i Horsens Hjemmepleje, som henover det sidste års tid har gennemgået et 14 dages forløb planlagt og gennemført af Social- og sundhedsskolens efter- og videreuddannelsesafdeling. Navnet rotationsforløb henviser til at Horsens Kommune har kunnet trække på en statspulje med midler, som har åbnet mulighed for at finansiere vikarlønninger, mens de faste medarbejdere er afsted på videreuddannelse. Selve forløbet består af tre AMU-kurser, som er gratis for deltagerne. Horsens Kommune har haft kontinuerlige rotationsforløb siden 2008. Det netop afsluttede forløb var det 3 i rækken.

Borgerne er i centrum
Netop puljen med rotationsmidlerne har åbnet op for flere positive historier i Horsens hjemmepleje.

Anette Wittorff, Områdeleder i Sundhed og Omsorg i  Horsens Kommune, fortæller:
”Vi har stor fokus på, at vores medarbejdere er klædt bedst muligt på til at samarbejde med borgerne, borgerne netværk og de pårørende om at understøtte et godt liv, hvor borgerne er i centrum og kan være tilfredse og mestre deres egen livssituation bedst muligt. Det giver også en stor tilfredsstillelse for vores medarbejdere at få ny viden og udveksle erfaringer med kollegaer. En anden god vinkel på rotationsforløbende er, at flere af de vikarer vi har haft ansat, mens de faste medarbejdere har været på kursus, nu er blevet fastansatte. Så alt i alt har det været rigtig godt og vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Social- og sundhedsskolens efter- og videreuddannelsesafdeling”.

Fra vikar til fastansættelse og uddannelse
Einar Carlsson er en af de medarbejdere, der blev ansat som vikar, da rotationsforløbene startede op i efteråret 2010. Han har nu taget en social- og sundhedshjælperuddannelse på skolen i Horsens og er blevet fastansat i hjemmeplejen. Han fortæller her om sin indgang til arbejdet inden for omsorg og pleje ”Jeg havde arbejdet på fabrik i rigtig mange år, men blev som så mange andre, opsagt i forbindelse med finanskrisen. Jeg er ikke typen, der bryder mig om at gå uden arbejde, så jeg fik et vikarjob i hjemmeplejen og blev hurtig glad for arbejdet. Jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for de borgere, som jeg besøger. Efter længere tid som vikar - bl.a. i forbindelse med rotationsforløbene -  tog jeg springet og satte mig på skolebænken igen for at læse til social- og sundhedshjælper. Det gav mig en ekstra god ballast i arbejdet, og jeg blev fastansat lige efter den afsluttende eksamen”.

Einar Carlsson: "Jeg kan mærke jeg gør en forskel for de borgere jeg besøger og er rigtig glad for at jeg valgte at tage en social- og sundhedshjælperuddannelse."


Input fra interne og eksterne underviser gav optimalt udbytte
Det har både været interne undervisere fra Social- og sundhedsskolens efter- og videreuddannelsesafdeling og eksterne indlægsholdere, som har sørget for at give kursisterne en værdifuld og brugbar viden med hjem fra rotationsforløbene. Og netop variationen i undervisningen fik positive bemærkninger med på vejen fra kursisterne på det sidste hold. 


Lone Schmidt Larsen:
”Skolens undervisere er rigtig dygtige, men det gav en god variation i forløbet, at der også var eksterne med ind over. Det gav flere vinkler på tingene og gav god anledning til debat.”


Merete Blumen Saat Nielsen:
”Jeg synes det er fantastisk at få lov at komme på kursus og få ny viden og indtryk. Jeg har virkelig fået noget med mig, som jeg kan bruge og især Kevin McPherson’s indlæg under ’nænsom nødværge’ gjorde indtryk på mig.”


Ændring af statstilskud vanskeliggør videreuddannelse
Statstilskuddet til vikardækning under undervisningsforløb, som rotationsforløbene  i Horsens, er nu ændret og det er uvist om kommunerne fremover vil kunne sende deres medarbejde på kurser og få dækket vikaromkostningerne .

Pia Ranck, uddannelsesleder for efter- og videreuddannelsesafdelingen på Social- og sundhedsskolen: ”Det er meget positivt, at midlerne til vikardækning under videreuddannelse har været til rådighed. Det har givet mulighed for at mange har kunnet få et godt og sammenhængende forløb. Samtidig har det betydet vikararbejde til arbejdsløse inden for faget, samt åbnet mulighed for at motivere mennesker fra andre faggrupper – som Einar Carlsson – til at tage en uddannelse og få arbejde inden for social- og sundhedsvæsnet. Jeg håber, at der åbnes op for lignende tiltag fremover så vi fortsat kan være med til at sikre en høj grad af opdatering af faglig viden og kompetencer til medarbejderne rundt omkring i kommunerne inden for vores områder”.   


Fakta om rotationsforløbet
Rotationsforløbet har været sammensat af de tre AMU-kurser:

-          Innovation

-          Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

-          Neurorehabilitering af senhjerneskade

Det faglige indhold har haft følgende fokus:

Uhensigstmæssig adfærd og udadreageren ved demens (5 dage):
2 dage med nænsom nødværge, hvor der har været fokus på borgeres og egen adfærd i forhold til udadreageren og uhensigtsmæssig adfærd. Indholdet har både været teori og praktiske ’greb’.

3 dage med teori om bl.a. adfærdsforstyrrelser i relation til demens, dilemmaer i omsorgsarbejdet, etiske refleksioner over egne handlinger, hvordan arbejder man med aggressionsdæmpende adfærd.


Neurorehabilitering af senhjerneskade (3 dage):
Fokus på rehabiliteringsbegrebet og neurorehabilitering. Derudover undervisning i hjernen og hjerneskader, hvor især skjulte skader har været i fokus.

Kursisterne har arbejdet med en model der hedder ’den didaktiske relationsmodel’ som kan bruges til at skabe struktur og genkendelighed.

Ud over viden om hjernen og hjerneskader undervises også i tværfagligt samarbejde og samarbejde med borgere og pårørende.


Innovation (2 dage):
På baggrund af kursisternes egne problemstillinger med borgere, har de i grupper arbejdet med nye og værdifulde løsninger. Målet har været at omsætte viden fra de to andre AMU-områder, til praktiske handlinger, som de har kunnet tage med hjem og bruge.  

 Gå tilbage