Samtalepartnere

10 frivillige mødes en gang om ugen med tosprogede elever fra Social- og Sundhedsskolen.
Samtalepartnerne og de tosprogede elever mødtes første gang til et opstartsmøde i uge to.

Sprogtræning og integration er formålet med et nyt samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling i Fredericia og Frivillighuset, der hører under Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp.

Skolen har i samarbejde med Frivillighuset søgt frivillige danskere, der har tid og lyst til at bruge en time om ugen på at snakke med de tosprogede elever, der gerne vil lære mere dansk. I alt 10 har meldt sig, og projektet er nu gået i gang, fortæller underviser og tosprogskoordinator Astrid Bojesen fra Social- og Sundhedsskolen.

Samtalepartnerne aftaler selv, hvornår de kan mødes med eleverne. Det vil typisk være om eftermiddagen, når eleverne har fået fri. Mødestedet er som udgangspunkt Social- og Sundhedsskolen, og aktiviteterne kan eksempelvis være at gå en tur med en tosproget elev og bare snakke eller læse en bog og diskutere den med eleven. De tosprogede elever skal blot få brugt det danske sprog.

De frivillige, der har meldt sig til projektet, er blevet tilknyttet Frivillighuset i Fredericia. Her indgår de i et korps af ca. 50 frivillige.Gå tilbage