Samtalepartnere hjælper tosprogede elever
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens indledte i efteråret 2013 et samarbejde med Frivillighuset, der hører under Frivillignet - en del af Dansk Flygtningehjælp. Samarbejdet omhandler samtalehjælp til de af skolens tosprogede elever, der gerne ville blive bedre til at tale dansk. Mange frivillige meldte sig og forleden mødtes samtalepartnerne og eleverne på skolen i Fredericia til evaluering og en snak om fremtiden. 

Otte elever og deres samtalepartnerne var mødt op til mødet og snakken gik livligt henover bordet. Der blev udvekslet historier om både skoleforløbet og fritidsaktiviteterog det var tydeligt at se, at der var god kontakt mellem eleverne og deres samtalepartnere.  

 Underviser og to-sprogskoordinator Astrid Bojesen fra Social- og Sundhedsskolen:
”Forløbet omkring samtalepartnere har været meget positivt. Mange af vores tosprogede elever taler kun dansk, når de er i skole så det er en god mulighed at få lov til at bruge det danske i andre sammenhænge.  Skolen har i forvejen en ordning, hvor de elever, der har brug for det, kan få tilknyttet en mentor, men vi syntes ikke det dækkede behovet og derfor er vi meget glade for at Dansk Flygtningehjælp ville være med og give eleverne mulighed for yderligere muligheder for at bruge det danske sprog”.

Historier fra hele verden
På mødet var der også planlagt, at eleverne skulle lave en kort præsentation af sig selv, hvor de kom fra, hvad de savnede fra deres hjemland, samt hvad de ikke ønskede at komme tilbage til.  Det blev til en god samling af historier fra mange dele af verden b.la. Afghanistan, Nigeria, Kenya, Thailand, Nepal, Vietnam, Sri Lanka og Island, hvor savnet gjaldt familie og venner, men politisk uro og krig i hjemlandet var på negativ liste. Det var tydeligt at både eleverne og samtalepartnerne var berørt af historierne og der blev skabt en tættere relation på tværs af gruppen ved at dele  livshistorier.

Gåture og lektiehjælp
Samtalepartnerne mødes som udgangspunkt med eleverne på Social- og Sundhedsskolen. Tidspunktet aftales mellem samtalepartneren og eleven og aktiviteterne kan være alt fra en gåtur i området, hjælp til lektier eller bare en hyggelig snak om hverdagslivet. Frivillighuset arrangerer herudover sociale aktiviteter for de frivillige som julefrokost og fællesmøder.

”Vi har mange positive erfaringer på skolen omkring tosprogede elever og har to nye grundforløbshold til opstart i 2015. Det betyder bl.a. at vi hele tiden brug for flere frivillige samtalepartnere. Det er min opfattelse, at både vores elever og de frivillige har stor glæde af hinanden, så jeg håber meget at vi kan blive ved med at motivere mange til at synes at det er spændende og givtigt at være med.” slutter Astrid Bojesen

Fakta omkring arbejdet som samarbejdspartner
Hvis du gerne vil melde dig som samarbejdspartner vil du tilbudt kurser og kørselsgodtgørelse, og være dækket af en forsikring ”i arbejdstiden”. Der bliver indgået en skriftelig aftale og indhentet børneattest på alle frivillige samtalepartnere. Har du lyst til at høre mere om initiativet kan du henvende dig til Ulla Mather, telefon: 61 60 22 74 eller e-mail: ulla@mather.dkGå tilbage