Simulation trækker

Delegationer valfarter til Social- og Sundhedsskolen for at se simulations-værksted.
Der har blandt andet været besøg i simulations-værkstedet i Fredericia fra Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

Det simulations-værksted, som Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens indviede i slutningen af januar 2013 i afdelingen i Fredericia, har vakt opsigt både i og uden for undervisningsverdenen.

FOA TV har besøgt skolen for at lave en film om de avancerede menneskelignende mannequiner, som eleverne kan træne med i simulations-værkstedet. Der har også været besøg af undervisere fra Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. De har ønsket at se, hvordan der bliver arbejdet med mannequinerne, der har puls, blod i årene og kan tale. 

”Det, at andre skoler er interesserede, viser, at vi har fat i noget af det rigtige, og det er en fornøjelse at kunne viden dele med gæsterne”, siger Hans-Henrik Johansen, der er koordinator for internationalisering, IKT og læring samt velfærdsteknologi.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har hentet inspirationen til indretningen af simulations-værkstedet i USA, hvor man i mange år har anvendt simulation i pilotuddannelsen og i uddannelsen af sygeplejersker.

Hans-Henrik Johansen og direktør Hanne Helleshøj besøgte i november 2012 Pensacola State College i Florida, der er langt fremme i arbejdet med simulation. Her blev et samarbejde mellem de to skoler indledt. Planen er, at skolerne fremover skal udveksle erfaringer med og viden om simulation.

Udover skolens afdeling i Fredericia får afdelingen i Horsens snart et simulations-værksted. Her vil eleverne, der er i gang med en uddannelse til social- og sundhedsassistent, kunne træne under vilkår, der ligger meget tæt på virkeligheden.

Simulations-værkstederne, der er indrettet som hospitalsstuer, bliver en del af den faste undervisning på Social- og Sundhedsskolen. Herudover bliver der i en forsøgsperiode på et år en ugentlig åben simulationsdag, hvor eleverne kan tilmelde sig scenarier, de vil køre igennem. Her vil andre interesserede elever i tilstødende klasselokaler via et direkte videolink have mulighed for at følge de elever, der arbejder i værkstederne.Gå tilbage