Skoler deler viden

Netværksmøde om simulation i undervisningen har trukket deltagere fra hele landet.
Hvordan bliver simulation brugt som pædagogisk metode i undervisningen på landets social- og sundhedsskoler, og kan skolerne drage nytte af hinandens erfaringer?

Det var grundlaget for et netværksmøde, der i sidste uge, 13. og 14. november 2013, fandt sted på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

I alt 42 deltog i mødet. Udover undervisere og teamledere fra landets social- og sundhedsskoler var der en række oplægsholdere:

Hanne Selberg, lektor og koordinator af SIMLAB på Professionshøjskolen Metropol, Institut for Sygepleje, der blandt andet har været med til at implementere simulationsbaseret undervisning på sygeplejerskeuddannelsen. Michael Sautter, senior manager educational implementation fra firmaet Laerdal, der er sparringspartner for flere sygeplejerske- og medicinskoler, når det gælder integrering af simulering i pensum og i den praktiske undervisning. Og psykolog Peter Dieckmann fra Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Herlev Hospital, der har en Ph.d. i simulation og blandt andet var med til at arrangere det internationale møde om simulation i sundhedspleje i New Orleans i 2011.

Der blev også afviklet en række workshops. Emnerne var: ”Brug af EPJ (Elektronisk patientjournal) efter den nye uddannelsesordning”, ”Fleksibel formidling af simulationsarbejdet”, ”In-Situ læring”, ”Simulationsbaseret undervisning ind i den nye uddannelsesordning”, ”Transfer på øvelsesdage med elevopsatte scenarier” og ”Hjerte- Lunge- Redning på basisniveau”.

Netværksmødet var arrangeret af Hans-Henrik Johansen fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Anette H. Ipsen og Anne-Mette S. Hansen fra Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg, Vinni Ahl Kjærsgaard fra SOPU og Helle Skovgaard og Michael Kammer fra firmaet Laerdal.

Det er meningen, at der én gang om året skal holdes et seminar om simulation. Desuden bliver der lavet en lukket Facebook-gruppe, hvor de ansatte på social- og sundhedsskolerne kan dele erfaringer om simulation. Endelig vil der blive arrangeret besøg på de forskellige skoler, der arbejder med simulation som pædagogisk metode.Gå tilbage