Stor international konference i Vejle
I dagene 1.-2. september vil omkring 250 gæster fra ind- og udland besøge Vejle for at deltage i en banebrydende konference om brugen af simulation som undervisningsmetode inden for sundhedsfagene. Blandt gæsterne er en stor delegation af skolens kinesiske og amerikanske samarbejdspartnere.

Konferencen, der samler et stort antal ledere, undervisere, foredragsholdere og andre fagpersoner fra social- og sundhedssektoren, tager afsæt i en bred anvendelse af simulation i forbindelse med undervisningen på de sundhedsfaglige uddannelser.
Formålet er her at skabe et overblik over, hvad simulation er, hvorfor og hvordan man kan anvende det, og hvilke erfaringer, der findes nationalt og internationalt med at bruge simulationsbaseret undervisning på det sundhedsfaglige område.

IDEEL GEOGRAFISK PLACERING FOR KONFERENCEN
 Konferencen er placeret centralt i Vejle, hvor Social- og sundhedsskolen netop har åbnet dørene for en helt ny afdeling med et komplet simulationspædagogisk center, der er blevet til på baggrund af en donation på to millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj: ”Vejle har en ideel placering og faciliteter til at afholde en stor international konference. Da vi samtidig gerne vil vise vores gæster skolens nye afdeling og vores store nye simulationspædagogiske center, var det oplagt at placere konferencen her. Det nye simulationspædagogiske center vil komme mange nuværende og fremtidige elever til gode og sikre, at vi fortsat kan være på forkant med nye og innovative uddannelsesmetoder. Ambitionen med centeret er også at åbne det op mod det omgivne samfund - eksempelvis for uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner, foreninger og lignende”.

WEBPORTAL FOR SIMULATION OG BOGUDGIVELSE
I forbindelse med åbningen af den nye afdeling i Vejle præsenteres gæsterne også for en helt ny webbaseret vidensportal for simulation, som er udviklet for udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet. Hans-Henrik Johansen, skoleansvarlig for simulation og internationalisering: ”Den nye vidensportal skal samle alt relevant viden, forskning og undervisningsmateriale inden for simulationsområdet til brug i undervisningsøjemed.

Én af fordelene ved at anvende simulation i undervisningen er, at simulation kan anvendes som metode til at styrke praksisnærheden i undervisningen, styrke elevernes læringsproces samt styrke undervisernes muligheder for undervisningsdifferentiering. Men da det er en relativt ny metode, er udfordringen, at det kan det være svært som underviser at have overblikket over, hvordan man skal implementere og bruge simulationen i undervisningen og holde sig opdateret om ny viden på området. Vidensportalen bliver derfor et meget værdifuldt værktøj i den forbindelse – både for undervisere og elever.

 Ved åbningen af den nye afdeling vil der også være mulighed for at bestille en ny bog omhandlende simulation som en ny og innovativ læringsmetode til at opnå en højere grad af praksisnærhed. Bogen er blevet til i samarbejde med forlaget Munksgaard. Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj og skoleansvarlig for simulation og internationalisering Hans Henrik Johansen er hovedforfattere på bogen. 

YDERLIGERE INFORMATION
 Konferencen er åben for alle interesserede. For mere information om konferencen se www.sosufvh.dk eller kontakt skoleansvarlig for kommunikation og marketing
Pernille Benzon på mail peb@sosufvh.dk eller telefon 40242212.

 Gå tilbage