Temadag om transfer

Det handlede om koblingen mellem teori og praksis, da ledere, undervisere og vejledere for social- og sundhedsassistentelever var samlet til temadag.
Der var fuldt hus, da KUC, Kolding Kommunes Uddannelsescenter, lagde lokaler til en temadag for ledere, undervisere og vejledere for social- og sundhedsassistentelever.

Ikke mindre end 155 mennesker deltog i temadagen, der fandt sted for andet år i træk. Første år deltog 70, så der var tale om en fordobling af deltagerantallet.

Deltagerne kom fra Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner, fra psykiatrien i Region Syddanmark og fra Sygehus Lillebælt, og den store interesse viser, at mange fra praksis gerne vil inspireres og udvide deres netværk. Og så var dagens eksterne foredragsholder ikke hvem som helst.

Det var nemlig lektor Vibe Aarkrog fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, der de sidste 10 år har forsket i transfer indenfor EUD-uddannelserne, og som har skrevet flere bøger.

Hun talte om: ”Hvordan får vi far og mor til at snakke bedre sammen”, som billede på samarbejdet mellem skole og praktik. Det handlede om, hvordan der kan findes et fælles ståsted, bygges videre på fælles erfaringer og findes et fælles sprog, som kan understøtte en fælles læring mod noget mere.

Dagen bestod desuden af oplæg af Lisbeth Vinge, oversygeplejerske på Hospitalsenheden Horsens, der talte om fremtidens social- og sundhedsassistenter og udfordringer indenfor somatikken.

Der var også oplæg af Dorte Jørgensen, leder af HR & uddannelse i Kolding Kommunes seniorforvaltning, der blandt andet snakkede om det tværfaglige samarbejde med sygehusene, flere ambulante behandlingen, vigtigheden af dokumentation og sammenhængende sygeforløb, fritvalg og ændrede patientgrupper.

Efter oplæggene gik deltagerne ud i grupper for at stille hinanden spørgsmål og reflektere over egen praksis og rolle i samarbejdet mellem de forskellige aktører. Som afslutning fremlagde grupperne deres konklusioner for hinanden.

Som følge af succesen arbejder styregruppen, som har bestået af  Annie Hansen fra Fredericia Kommune, Morten Hansen fra Kolding Kommune, Lisbet Sørensen fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Gitte Schmidt fra Hospitalsenheden Horsens, på en ny temadag i efteråret 2014.Gå tilbage