Tematur til Rønbjerg

Feltarbejde har afløst studieture på grundforløbet i Vejle.
På turen var der mål for temaet, som skulle opfyldes, og turen indeholdt både planlægning af mad, samarbejde i hytterne samt forskellige fysiske aktiviteter fra boldspil, badminton, svømning og leg i badelandet til gåtur til vandet og på forhindringsbanen.

Eleverne på grundforløbet i Social- og Sundhedsskolens afdeling i Vejle har været på tematur til Rønbjerg.

Turen var et feltarbejde i temaet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”.

I Vejle har feltarbejde nemlig afløst de traditionelle studieture. På et ordinært 20 ugers grundforløbshold er der nu to temature med én til to overnatninger.

Baggrunden er, at for få elever har deltaget i studieturene. Men der ser ud til at være større interesse for ture ud af huset i de enkelte temaer. 75 elever ud af i alt ca. 100 på grundforløbet deltog således i tematuren til feriecentret Rønbjerg Dayz Resort.

På turen var der mål for temaet, som skulle opfyldes, og turen indeholdt både planlægning af mad, samarbejde i hytterne samt forskellige fysiske aktiviteter fra boldspil, badminton, svømning og leg i badelandet til gåtur til vandet og på forhindringsbanen.

”Når vi om aftenen spurgte eleverne på en skala fra ét til 10, hvordan de havde det, var flertallet meget positive. Derudover oplevede nogle af eleverne også en luksus i hytterne, som var super. Og samværet i klasserne på kryds og tværs er både lærerigt og til tider udfordrende”, fortæller underviser Tina Holst Olsen.Gå tilbage