Tyske elever på besøg i Fredericia
Som noget helt nyt er der for elever på Social- og sundhedshjælper uddannelsen i Fredericia åbnet op for muligheden for at tage på praktikophold i Tyskland. Praktikopholdet kan tages på et plejecenter i Flensborg eller Itzehoe og finder sted de første tre uger af praktik 2. Når eleven kommer tilbage, fortsættes perioden hos praktikstedet i Fredericia kommune.

På samme vilkår kan tyske elever komme på praktikophold i Fredericia.

Projektleder Rikke  Fisker Christensen:
”Vi prioriterer det at hjælpe vores elever til et praktikophold i udlandet meget højt. Det er vores opfattelse, at det er rigtig godt for eleverne. 
Det giver en forståelse omkring andre måder at håndtere ting på i andre lande og kulturer, og det er med til at udvikle dem personligt og fagligt,”.

Allerede i midten af september måned var de første 9 elever fra Tyskland på praktikophold i Fredericia på plejecentrene Hanneruphus og Othello.

Eleverne kommer fra den tyske skole AGS, og der var elever både fra Flensborg og Itzehoe. 

EVALUERING AF OPHOLDET
De tyske elever forklarede ved evalueringen, at de havde oplevet en del forskelle mellem Danmark og Tyskland. Nogle af de væsentligste forskelle var, at der er afsat flere ressourcer og mere tid til borgerne i Danmark, samt at der er mere individuel behandling af borgerne i Danmark i forhold til spisning, pleje osv. Endvidere oplevede de stor fokus på, at borgerne skal gøre tingene selv, hvorimod det i Tyskland i højere grad er personalet, som gør tingene for borgerne.

Under opholdet besøgte de tyske elever også Odense sammen med Hanne K. Madsen
Underviser, international koordinator & Skills Kordinator. Her så de bl.a. en lejlighed, der er indrettet med velfærdsteknologi, som kan understøtte de ældre i eget hjem. De fik også lejlighed til at besøge skolen i Fredericia, hvor simulationslokalets udstyr blev fremvist og testet.

I november skal SSH-elever fra Fredericia til Tyskland i forbindelse med deres 2. praktik.Gå tilbage