Vært for EULIVET

Social- og Sundhedsskolen har lagt lokaler til netværksmøde i stort internationalt projekt.
Social- og Sundhedsskolens afdeling i Fredericia har fra søndag 6. oktober til tirsdag 8. oktober været vært for et netværksmøde i det internationale projekt EULIVET - European Leadership and Management in Vocational Education and Training.

Deltagerne i netværksmødet var repræsentanter for en række uddannelsesinstitutioner i Baskerlandet, Holland, Finland, Irland og Danmark.

I mødet, som var finansieret af EU, deltog fra Danmark Social– og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens i form af direktør Hanne Helleshøj og udviklings– og uddannelseschef Thomas Thomsen.
 
Der blev blandt andet arbejdet med kvalitetsstandarder og med erhvervsuddannelserne og deres samarbejde.

Næste møde bliver i Irland i januar 2014.Gå tilbage