Øvrige tilbud

EUD10 er en erhvervsrettet 10. klasse, hvor du kan blive bedre til dansk og matematisk og blive afklaret om valg af ungdomsuddannelse.