Faciliteter

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er i front hvad angår brugen af simulation i undervisningen. Skolen har simulationspædagogisk centre på tre geografiske lokationer og er en del af Videnscenter for velfærdsteknologi Vest.

I Vejle er det simulationspædagogisk center (SIM V) blevet til på baggrund af en donation på to millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Centret er placeret på skolen.

I Fredericia er centret (SIM F) placeret i Sundhuset, sammen med en lang række andre aktører der har et bredt fokus på borgernes sundhedsbehov. Der er derfor mulighed for en række tværfaglige samarbejder.

I Horsens er centret (SIM H) ligeledes placeret på skolen.


Kontakt

Kontakt Anne Mette Vind på email: amv@sosufvh.dk eller telefon:4024 2201
Anne Mette Vind
Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201
Kontakt Tanja Holm på email: tah@sosufvh.dk eller telefon:2929 4331
Tanja Holm
Skoleansvarlig for simulation og underviser

  +45 79 211 292
  2929 4331