Projekter

Social- og sundhedsskolen indgår i en lang række samarbejder om simulation med partnere i ind- og udland.

Webportal for Simulation
Et 2 årigt udviklingsprojekt, støttet af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling med Udlodningsmidler 2014.Formålet med projektet er at samle social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland om en 3-årig fælles indsats for at udvikle teknologiunderstøttet, simulationsbaseret undervisning på social- og sundheds-uddannelserne.
Se mere her

Kontakt Anne Mette Vind på email: amv@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 340

Anne Mette Vind

Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201

Kontakt Tanja Holm på email: tah@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 292

Tanja Holm

Skoleansvarlig for simulation og underviser

  +45 79 211 292
  2929 4331